Thiếu phương pháp thì người tài cũng có lỗi. Có phương pháp thì người bình thường cũng làm được đều phi thường "

Ngày 27 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thư viện ảnh » Ảnh hoạt động

Ảnh hoạt động

 • Song ca Mái trường nơi học biết bao điều hay

 • Hành trình nối vòng tay lớn (Chi đoàn & lớp 5/1)

 • Thời trang Rác tái chế (Lớp 5/2)

 • Thời trang Rác tái chế (Trang & Thủy, lớp 5/2)

 • Đồng diễn Chúng em tiến bước dưới lá cờ Đoàn (Lớp 3/1)

 • Táo quân (Ng hoàng-Phấn, 2 táo-Đức, Hương ...)

 • Múa Cô giáo em là hoa ê-ban (Lớp 4/1)

 • Tiết mục Hãy mang đến mùa xuân (Lớp 1/3)

 • Múa Nụ cười tuổi thơ (Lớp 3/1)

 • Múa Tôi yêu VN (Lớp 5/1)

 • Dân vũ Rửa tay (Lớp 2/2)

 • Múa Thầy cô cho em mùa xuân (Lớp 3/3 & 4/2)

 • Múa Em nhớ Tây Nguyên (Lớp 3/2)

 • Tiết mục Đến với con người VN tôi (Chi đoàn)

 • Bay cao tiếng hát ước mơ (Lớp 4/1)

 • Song vũ Lời chào của em (Nhi Nhi & Bích Hoài, lớp 2/1)

 • Thầy Hiệu trưởng Trương Can đọc lời Khai mạc Hội diễn ...

 • Đơn ca Bụi Phấn (Anh Thi lớp 4/3)

 • Tiết mục Gia đình nhỏ, hạnh phúc to (Lớp 1/1)

 • Múa Cùng nhảy lên nào các bạn ơi (Lớp 2/1)

 • Dân vũ Chú ếch con (Lớp 5/3)

 • Tiết mục Việt Nam quê hương tôi (Thầy Thanh Phong và đội văn nghệ)

 • Nhân dân đến xem Hội diễn Chào mừng ngày 26/3

 • Múa Chắp cánh ước mơ (Lớp 5/2)

 • Tiết mục Cháu hát về đảo xa (Lớp 4/2)

 • Giới thiệu chương trình đêm Hội diễn (Minh Hải-Thanh Phong)

 • Múa Chiều lên bản thượng (Lớp 4/3)

 • Múa Chi đội em làm kế hoạch nhỏ (Lớp 2/3 & 2/4)

Các mục ảnh khác