Cần phải lựa chọn một cách nghiêm ngặt xem nên học gì và không nên học gì ''

Ngày 27 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị

Thông tin đơn vị

Cập nhật lúc : 09:58 23/08/2019  

Phó Hiệu trưởng 2019-2020
Họ và tên:  Nguyễn Thị Hằng
Chức vụ:  Phó hiệu trưởng
Email:  hangtaihb@gmail.com
Điện thoại:  0972527799
Địa chỉ:  An Lại - lộc An - Phú Lộc

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH

-Phụ trách hoạt động chuyên môn, tổ chức bồi dưỡng tay nghề cho GV

-Chỉ đạo bộ phận thư viện và thiết bị và thực hiện một số hoạt động khác do hiệu trưởng phân công.

 

Số lượt xem : 2051