Học sinh là điểm tựa là cảm hứng của thầy cô giáo''

Ngày 27 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Ban giám hiệu

Ban giám hiệu

Cập nhật lúc : 20:52 02/11/2020  

Hiệu trưởng 2020-2021

Họ và tên:  Trương Can
Chức vụ:  Hiệu trưởng
Email:  truongcan70@gmail.com
Điện thoại:  01225550121
Địa chỉ:  Thôn Xuân Lai, xã Lộc An, huyện Phú Lộc, TT Huế

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH
-Quản lý chung, bảo vệ nội bộ, tổ chức cán bộ

-Quản lý tài chính-tài sản

-Tổ chức quản lý các hoạt động và chất lượng của nhà trường

 

Số lượt xem : 12