Học vấn không có quê hương, người học phải có tổ quốc ''

Ngày 27 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Chi bộ Tiểu học Đại Thành

Chi bộ Tiểu học Đại Thành

Cập nhật lúc : 21:04 16/02/2020  

Cấp ủy-nhiem-ky-2020-2022

  Họ và tên Trương Can
TĐ chính trị Trung cấp chính trị
TĐ chuyên môn Cử nhân GD tiểu học
Chức vụ Bí thư Chi bộ- Nhiệm kỳ 2020-2022
Emai truongcan70@gmail.com
Điện thoại 01225550121
Địa chỉ Thôn Xuân Lai, Lộc An, Phú Lộc, TT Huế

  

Họ và tên Nguyễn Thị Hằng
TĐ chính trị Trung cấp chính trị
TĐ chuyên môn Cử nhân GD tiểu học
Chức vụ

Phó bí thư chi bộ Nhiệm kỳ 2020-2022

Email  
Điện thoại  
Địa chỉ Thôn Nam An Lại, Lộc An, Phú Lộc, TT Huế
Họ và tên Hồ Thị Minh Hải
TĐ chính trị Sơ cấp chính trị
TĐ chuyên môn TH Mĩ thuật
Chức vụ 

Ủy viên- Nhiệm kỳ 2020-2022

Email  
Điện thoại 01664276026
Địa chỉ Lộc An, Phú Lộc, TT Huế              

Số lượt xem : 175