Thiếu phương pháp thì người tài cũng có lỗi. Có phương pháp thì người bình thường cũng làm được đều phi thường "

Ngày 27 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Công đoàn CS Tiểu học Đại Thành

Công đoàn CS Tiểu học Đại Thành

Cập nhật lúc : 21:42 20/11/2017  

Chủ tịch CĐCS - Nhiệm kỳ 2017-2022

  Họ và tên Hồ Thị Minh Hải
Chuyên môn Mĩ thuật
Chức vụ Chủ tịch CĐCS-Nhiệm kỳ 2017-2022
Email  
Điện thoại  
Địa chỉ Thôn Xuân Lai, xã Lộc An, huyện Phú Lộc, TT Huế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Phó Chủ tịch CĐCS - Nhiệm kỳ: 2017-2022

 

Họ và tên

Nguyễn Thị Búp

Chuyên môn

Cử nhân Tin học

Chức vụ

Phó Chủ tịch CĐCS - Nhiệm kỳ 2017-2022

Email

bup.daithanh81@gmail.com

Điện thoại

 0977975259

Địa chỉ

Thôn An Lại, xã Lộc An, huyện Phú Lộc, TT Huế

 

 

 

 

 
DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CĐCS NHIỆM KỲ 2017-2022

STT Họ và tên Chuyên môn Email Điện thoại Địa chỉ
1 Hồ Thị Minh Hải Mĩ thuật  

 

Thôn Xuân Lai, xã Lộc An, huyện Phú Lộc, TT Huế

2 Nguyễn Thị Búp Cử nhân Tin học   0977975259

Thôn An Lại, xã Lộc An, huyện Phú Lộc, TT Huế

3 Nguyễn Đải Cao đẳng GD tiểu học    

Thôn Nam Phước, xã Lộc An, huyện Phú Lộc, TT Huế

4 Lê Thị Hồng Loan Cử nhân GD tiểu học   01649059932

Thôn Nam Phổ Hạ, xã Lộc An, huyện Phú Lộc, TT Huế

5 Trần Đình Minh Tiến ĐH Thể Dục Thể Thao    

Thôn Nam, xã Lộc An, huyện Phú Lộc, TT Huế
Số lượt xem : 495