Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 27 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Giới thiệu đôi nét về trường

Giới thiệu đôi nét về trường

Cập nhật lúc : 10:39 11/09/2014  

GIỚI THIỆU ĐÔI NÉT VỀ TRƯỜNG

Trường Tiểu học Đại Thành, Lộc An, Phú Lộc, TT Huế
Trường Tiểu học Đại Thành, Lộc An, Phú Lộc, TT Huế

Trường Tiểu học Đại Thành được xây dựng từ năm 1936, lúc đó gọi là Trường Sơ học Bàn Môn, đóng tại trung tâm làng Bàn Môn, xã Lộc An, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Ra đời trong hoàn cảnh bị thực dân Pháp cai trị, bị áp bức bóc lột của xã hội phong kiến, ngôi trường chỉ hoạt động được mấy năm đã phải gián đoạn công tác dạy và học. Nơi đây đã trở thành đồn bốt của giặc chống phá dân lành. Đến năm 1952, trường được hoạt động tiếp tục trở lại.

    Năm 1955 - 1956 trường Sơ học Bàn Môn được thay tên Trường Tiểu học Bàn Môn.

    Năm học 1960 - 1961 ngôi trường được đổi tên là Trường Tiểu học Cộng đồng Bàn Môn.

Năm 1975, sau ngày quê hương hoàn toàn giải phóng, trường Tiểu học Cộng đồng Bàn Môn đã phát triển gồm 2 cấp học đó là: bậc Tiểu học và bậc Trung học Cơ sở, lúc này trường được thay đổi tên mới Trường Phổ thông Cơ sở Lộc An B.

   Năm 1991, do sự phát triển của cấp học, bậc học cho phù hợp với yêu cầu của sự nghiệp giáo dục trong thời kỳ mới, Trường Trung học Cơ sở Lộc An B được tách thành 2 cấp học. Từ đó đến nay trường được mang tên là Trường Tiểu học Đại Thành.

   Vùng đất Đại Thành là vùng thấp trũng, hằng năm thường xảy ra lũ lụt, vì thế đời sống của nhân dân còn nhiều khó khăn. Trường có 5 điểm cơ sở trong đó có 2 điểm cơ sở cách trở sông nước, học chương trình lớp ghép nên nhà trường còn gặp rất nhiều khó khăn trong công tác giáo dục…  Tuy nhiên, từ khi mang tên Tiểu học Đại Thành đến nay, nhà trường luôn phấn đấu và đã hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Những thành tựu chính của trường trong những năm qua:

- Năm 2003, nhà trường được công nhận “Trường Đạt Chuẩn Quốc Gia” Mức độ 1 - Giai đoạn : 1996-2000

- Năm 2009, Trường được công nhận ĐƠN VỊ ĐẠT TIÊU CHUẨN VĂN HÓA - Giai đoạn 2007-2009 

 

MỘT SỐ ẢNH TƯ LIỆU

Những thầy giáo của Trường Tiểu học Cộng đồng Bàn Môn (Thầy Hồ Bá Lăng ở ngoài cùng từ phải sang - Ảnh chụp 1957) 

 

 

 

Học sinh lớp Nhất của trường Tiểu học Cộng đồng Bàn Môn với giờ học môn Mỹ thuật (Ảnh chụp 1957)                                                                                                                   

 

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ CÁC VỊ HIỆU TRƯỞNG CỦA NHÀ TRƯỜNG TRƯỚC NĂM 1975                                                                                                                                                       

Thầy Hồ Bá Lăng (Hiệu trưởng đầu tiên của nhà trường)                                                                                                                                                                                                      

 

 

        


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                      

 

 

Số lượt xem : 654