Dạy học là nghề đào tạo nên mọi nghề khác''

Ngày 27 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Khối I

Khối I

Cập nhật lúc : 21:31 02/11/2020  

Khối trưởng khối 1 năm học 2020-2021

Họ và tên Ngô Thị Mỹ Chi
Chuyên môn Cử nhân Giáo dục tiểu học
Chức vụ Khối trưởng Khối I
Email  
Điện thoại  
Địa chỉ Thôn Xuân Lai, xã Lộc An, huyện Phú Lộc, TT HuếDANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN KHÁC TRONG TỔ

STT

Họ và tên:

Chuyên môn

Email:

Điện thoại:

Địa chỉ:

1 Hồ Thị Đức Đại học GD tiểu học     Bắc Thượng, xã Lộc An, huyện Phú Lộc, TT Huế
2 Trần Thị Thanh Thảo

Đại học GD tiểu học

    Thôn Nam, xã Lộc An, huyện Phú Lộc, TT Huế
3 Trương Thị Truật

Đại học GD tiểu học

   

Thôn Đông, xã Lộc An, huyện Phú Lộc, TT Huế

4 Hồ Thị Hạnh

Cao Đẵng GD tiểu học

   

Thôn Tây, xã Lộc An, huyện Phú Lộc, TT Huế

           

Số lượt xem : 9