Hạnh phúc không có nghĩa là mọi việc đều hoàn hảo. Nó có nghĩa là bạn đã quyết định nhìn xa hơn những khiếm khuyết "

Ngày 27 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Khối II

Khối II

Cập nhật lúc : 21:42 02/11/2020  

Khối trưởng khối 2 năm học 2020-2021


   Họ và tên  Nguyễn Thị Mai
 Chuyên môn  Cao đẳng Giáo dục tiểu học
 Chức vụ  Khối trưởng Khối IV
 Email  
 Điện thoại  
 Địa chỉ  Thôn Đông, xã Lộc An, huyện Phú Lộc, TT Huế


DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN KHÁC TRONG TỔ

STT

Họ và tên:

Chuyên môn

Email:

Điện thoại:

Địa chỉ:

1  Phạm Thị Mỹ Ngọc

Cao Đẵng GD tiểu học

    Bắc Thượng, xã Lộc An, huyện Phú Lộc, TT Huế
2  Lê Thị Phượng

Cao Đẵng GD tiểu học

    Thôn Bắc Thượng, xã Lộc An, huyện Phú Lộc, TT Huế
3

Nguyễn Hữu Phúc

Đại học GD tiểu học

   

Thôn Tây, xã Lộc An, huyện Phú Lộc, TT Huế

         
           

Số lượt xem : 9