Bóng đen trong tâm hồn phải dùng kiến thức để đuổi đi''

Ngày 27 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Khối V

Khối V

Cập nhật lúc : 21:58 02/11/2020  

Khối trưởng khối 5 năm học 2020-2021

   Họ và tên Trần Thị Tuyết Ánh
 Chuyên môn  Cử nhân Giáo dục tiểu học
 Chức vụ  Khối trưởng Khối  V
 Email  
 Điện thoại  
 Địa chỉ  Thôn Nam Phổ Hạ, xã Lộc An, huyện Phú Lộc, TT HuếDANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN KHÁC TRONG TỔ

STT Họ và tên Chuyên môn Email Điện thoại Địa chỉ
1

Trần Lanh

Đại học GD tiểu học

   

Thôn Nam Phổ Hạ, xã Lộc An, huyện Phú Lộc, TT Huế

2 Trương Đức

Đại học GD tiểu học

   

xã Lộc An, huyện Phú Lộc, TT Huế

           
           

Số lượt xem : 9