Dạy tức là học hai lần''

Ngày 27 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Khối đặc thù

Khối đặc thù

Cập nhật lúc : 21:59 02/11/2020  

Khối trưởng khối đặc thù năm học 2020-2021

Họ và tên Hồ Thị Minh Hải
Chuyên môn Th Mĩ Thuật
Chức vụ Khối trưởng
Email hothiminhhai2611@gmail.com 
Điện thoại  0364543720
Địa chỉ Thôn Xuân Lai, Lộc An. Phú Lộc, TT Huế

    
DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN KHÁC TRONG TỔ

STT Họ và tên Chuyên môn Email Điện thoại Địa chỉ
1 Lê Quang Văn Cao đẳng Âm nhạc     Thôn Đông, Lộc An, Phú Lộc, TT Huế
2 Hoàng Thị Mai Hương Cao đẳng Anh văn     Thôn NamPhổ Hạ, Lộc An, Phú Lộc, TT Huế
3 Trần Thị Thúy Cao đẳng Anh văn     Thôn Nam, Lộc An, Phú Lộc, TT Huế
4 Trần Đình Minh Tiến Cao đẳng Thể dục     Thôn Nam, Lộc An, Phú Lộc, TT Huế
5 Nguyễn Huy Hoàng Đại học Thể dục     Thôn Tây A, Lộc An, Phú Lộc, TT Huế
6 Nguyễn Thị Búp Đại học Tin học     Thôn Lại Thế, Lộc An, Phú Lộc, TT Huế


Số lượt xem : 6