Dạy học là nghề đào tạo nên mọi nghề khác''

Ngày 27 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác

Năm 2020

Cập nhật lúc : 15:53 23/11/2020  

Tuần 48 năm 2020
Từ ngày 23/11/2020 đến ngày 29/11/2020

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(23/11/2020)

- Họp trực báo – Triển khai kế hoạch tuàn 11

- Dự Lễ trao tặng 114 tủ sách truyện cho các trường tại trường TH Số 1 Lộc Trì lúc 14h (Hiệu trưởng, CBTV)

Thứ Ba
(24/11/2020)

- Kiểm tra, đánh giá hoạt động KC, CSS và 15’ đầu giờ ở các lớp

- Nộp kế hoạch BDTX CBQL, GV NH 2020 – 2021 cho Thầy Phương PGD bản giấy và File mềm.

- HS được xét chọn, nhận quà tại UBND xã lúc 15 giờ. GVCN nhắc nhở các em đi nhận quà đúng thời gian, địa điểm.

Thứ Tư
(25/11/2020)

- Tham gia tập huấn đánh giá HS lớp 1 theo thông tư số 27. Thời gian lúc 8h ngày 25/11/2020 tại trường TH Số 1 Lộc Trì (Đ/c PHT; tổ trưởng tổ 1; cô Búp)

- Các tổ đảng tổ chức đánh giá đảng viên cuối năm lúc 16h30’.<