Anh không thể dạy cho con người bất cứ điều gì, mà anh chỉ có thể giúp người ấy tự tìm ra chân lý "

Ngày 27 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Video

Video

KỶ NIỆM VỚI GIÁO VIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẠI THÀNH, PHÚ LỘC, TT HUẾ


TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẠI THÀNH - VĂN NGHỆ 26-03-2015


LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2015-2016 - TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẠI THÀNH, LỘC AN, PHÚ LỘC, TT HUẾ


VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG 40 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG QUÊ HƯƠNG (P5) - (26/3/1975 - 26/3/2015)


VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG 40 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG QUÊ HƯƠNG (P4) - (26/3/1975 - 26/3/2015)


VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG 40 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG QUÊ HƯƠNG (P3) - (26/3/1975 - 26/3/2015)


VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG 40 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG QUÊ HƯƠNG (P2) (26/3/1975-26/3/2015)


VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG 40 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG QUÊ HƯƠNG (26/3/1975-26/3/2015)


LỄ KHAI GIẢNG 2014-2015 - TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẠI THÀNH


CĐCS ĐẠI THÀNH VIẾNG LĂNG BÁC - 05/6/2014